دماآوران  با استفاده از سیستم های روز با رتبه مصرف انرژی A و استفاده از گاز 410 که برای محیط زیست

ضرر نداشته و تکنولوژی روز اروپا که متد تایید شده و دارای تاییدیه های بین المللی می باشد

در خدمت شما بزرگواران در مجموعه برگزاری نمایشگاه ها می باشد

توجه ((دماآوران تنها مرکزی است که به جای دستگاه سرمایشی تضمین سرما را در اختیار شما می گذارد

و در صورت عدم رضایت از هوای مطبوع وجه به صورت کامل پس داده خواهد شد ))

اجاره کولر گازی ایستاده در 8 برند

اجاره کولر گازی پرتابل در 6 برند

اجاره کولر گازی پنجره ای در 4 برند

اجاره مینی چیلر های تراست و جنرال

اجاره فن های صنعتی

اجاره پنکه های صنعتی

دما آوران:09351060391